گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت همسفران
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 05:29 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر سپیده | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق الله"
جزوه جهان بینی مثل الفبا یک زبان است یعنی وقتی میخواهیم زبان جدیدی را یاد بگیریم باید الفبا آن را یاد بگیریم تا بتوانیم خوب مطالب را متوجه شویم.


مشارکت راهنمای محترم سرکار خانم جلالی در خصوص دستوالجلسه جهان بینی ۱و ۲:
جزوه جهان بینی مثل الفبا یک زبان است یعنی وقتی میخواهیم زبان جدیدی را یاد بگیریم باید الفبا آن را یاد بگیریم تا بتوانیم خوب مطالب را متوجه شویم.
هدف جهان بینی این است که تصویر ذهنی در افراد ایجاد کند؛ هر علمی یک پایه و اساس دارد، اگر اون پایه و اساس که همان قوانین علم است درست باشد می توانی مثل یک ساختمان صد طبقه که از پایه درست است، صد طبقه بالا بروی.
استاد کسی است که مفاهیم را بتواند آنالیز کند و به صورت ساده به رهجو انتقال بدهد.
در جهان بینی چند آیتم داریم : ۱.مدل سازی (مثل شهر وجودی و قلعه عقل و...) ۲. تصاویر ۳.مثال ها که در سی دی ها هست .
اول تصویر سازی صورت میگرد و بعد شبیه سازی می کند، مثلا برای شناخت ذهن چشم را می بندیم و به جایی که دوست داریم می رویم و این تصویر سازی است . پس با استفاده از شبیه سازی ها روابط را پیدا می کنیم .
مثلا کسی که در حال درمان است وقتی هوس می کند، با استفاده از تصویر شهر وجودی متوجه می شود که مواد همان قبایل وحشی است که به شهر وجودی اش حمله کرده اند، یا زمانی که خواسته نامعقول داشته باشیم یادمان می افتد که نفس اماره است و منفی و بازدارنده است .
نیروهای منفی و بازدارنده مکمل هستند، یک جایی تخریب ایجاد می کنند؛ همان نیروی منفی که ما را اذیت می کند وقتی آموزش داده شود و آگاهی به آن  داده شود تبدیل به نیروهای مکمل می شوند.
هدف از خلق انسان ارتقا پیدا کردن است، تغییر و تبدیل و ترخیص باید انجام شود .
در جهان بینی ۲ می گوید اگر شما قوانین بازی را یاد بگیری قطعات پازل را می توانی سر جایش بگذاری و اگر یاد نگیری تکرار تاریخ اتفاق می افتد .
حفظ کردن مفاهیم خوب نیست باید درونی شوند تا کاربردی شوند؛ مثلا آقای مهندس فرمودند که ذهن مثل یک دالان است، اگر همان اول کار اجازه ورود به افکار را بدهی ابتدا وارد حیاط می شوند و سپس وارد اتاق ها می شوند و دیگر بیرون کردن آن ها مشکل می شود؛ یا ذهن مثل یک سیاه چاله ای است که از خودش نوری ندارد ولی همه چیز را در خودش جذب می کند و یا ذهن قدرت بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی دارد و برای من تصویر ذهنی درست شده و مطلب را به درستی درک کرده ام.
سوالات : 
۱.فرق بین تفکر و افکار‌ چیست ؟
تفکر حرکت از طرف مجهول به طرف معلوم و حرکت از طرف مبدا به طرف مقصد است، تفکر مانند شعاع اشعه لیزر می ماند که در یک راستا می تابد، تفکر یک نیرو است ولی افکار چند نیرو است که در آن واحد شما را به چند جا می برد، باید بتوانیم ذهن را اولویت بندی کنیم تا از آن دهن شلوغ و آشفته رها بشویم .
 اگر درگیر افکار مختلف باشی نمی توانی در زمان حال باشی و از زمان‌ حال استفاده کنی .باید تمرین‌کنیم وقتی مشکلی داریم تمام زمان را به آن اختصاص ندهیم، دقایقی را راجع به آن‌ مسئله فکر کنیم، آن هم برای حل مشکل .
برای داشتن یک‌ ذهن‌ آرام‌ باید افکار را بشناسی و تشخیص بدهی که کدام ‌منفی است و انرژی تو را می گیرد، وقتی صورت مسئله را بشناسی ۵۰ درصد راه را رفته ای.
ذهن ابزاری است که می تواند هم الهی باشد و هم در اختیار نیروهای منفی و شیطانی باشد، این ابزار را خداوند به ما داده که بهترین استفاده را از آن داشته باشم اما چون درون‌ ما پر از نیروهای منفی است، نمی توانیم استفاده مفیدی داشته باشیم .
پس باید افکارم‌ را بشناسم و اولویت بندی کنم و بدانم که فکر من ‌چه باید باشد چون باید روی آن تفکر  کنم ، وقتی خواسته ای داری باید روی آن متمرکز شوی مثل دعای کنگره که متمرکز روی یک دعا و خواسته می شویم .
افکار مختلف مثل کیسه زباله هستند، آیا من حاضرم‌ که با کیسه زباله به رختخواب بروم !
ظرف باید تمیز شود و باید تخلیه افکار بشود ؛ سیستم‌ آموزش می دهد که ظرف را چطور باید خالی کنی و چطور پر کنی، ولی باید آماده باشی تا صدای پای استاد را بشنوی و آموزش ها را بگیری.

۲.آیا خواسته های ما تصویر را در ذهن می سازد ؟ 
ذهن در اختیار نفس است و نفس هم خواسته دارد و بر مبنای خواسته تصویر سازی می کند در ذهن .

۳. ممکن است درباره حس توضیح بدهید ؟
حس اولین شروع به کارگیری قوه عقل است.
حس مثل امواج ‌رادیویی گیرنده و فرستنده دارد؛ حس را باید بشناسی ،حس منفی جز تخریب چیزی ندارد، حس تو باید تغییر کند؛ برای تغییر حس باید تغییر نگاه داشته باشی و برای تغییر نگاه باید آموزش ببینی و برای آموزش گرفتن باید پذیرش داشته باشی .باید از نیروهای درون استفاده کنی و آن ها را به باتلاق نریزی .
مثلث شناخت، معرفت و عمل سالم که آرم کنگره است به من ‌می گوید اول باید شناخت روی خودت پیدا کنی، گیرنده خودت را بشناس و تمرین کن که چیزهای بد را نخواهی چون همه چیز هست این ما هستیم که با قدرت انتخاب و اختیارمان باید بتوانیم بهترین را انتخاب کنیم.اگر حس بد بگیری همان راه هم انتقال می دهی . 

۴.اگر من‌ مقصر نباشم و فرد مقابلبرای من‌ موج منفی بفرستد، باز هم‌ من ایراد دارم ؟
 یک زمانی ما با پیش داوری هایمان در حال فرستادن امواج منفی به فرد هستیم که باعث میشود همان موج را دریافت کنیم .

مشارکت ها : 
سوگل مسافر نیکوتین: 
جهان‌بینی برای همه لازم است و در مسئله اعتیاد هم حتما باید باشد، چون‌افراد درگیر ضد ارزش ها می شوند. من ‌در دانشگاه جهان بینی خوانده ام ‌اما الان‌ هیچی یادم‌ نیست و نتوانستم استفاده ای داشته باشم اما در کنگره آموزش گرفتم و جهان بینی من تغییر کرد که توانستم وارد لژیون ویلیام بشوم برای درمان.
بیماری اعتیاد سرما خوردگی نیست که با مصرف یک قرص خوب بشود حتما باید هرسه ضلع مثلث درمان با هم و در یک راستا حرکت‌ کنند تا به درمان واقعی برسی.

سمیه مسافر نیکوتین: 
استاد امین فرمودند که در تاریکی ها باید ریسمانی داشته باشیم که به آن‌ج
چنگ بزنیم و خودمان را بالا بکشیم که مثلث دانایی همان ریسمان است و از هر چیزی باید تصویر داشته باشیم که به خاطر همین برای عقل و نفس مدل گذاشتند ، در مدل نفس ساکنین خوب خواسته های معقول هستند و ساکنین بد خواسته های نامعقول هستند .

سارا مسافر نیکوتین : 
همه افرادی که در این دنیا زندگی می کنند به خاطر انجام  یک سری از ضد ارزش ها حس هایشان بسته شده ، اما با آموزش های جهان بینی حس تغییر می کند .جهان بینی به تزکیه و پالایش من کمک می کند ، مفاهیم را می گیرم و انتقال می دهم به صور پنهان تا روی آن کار کند .به قول آقای حکیمی جزوه جهان بینی و استفاده از آن مثل این است که به صخره ای چکش می زنی تا خورد شود، یعنی صور پنهان تو نرم شود .

شهلا مسافر نیکوتین :
جهان‌بینی به ما‌ کمک ‌می کند که دانایی و دانایی موثر ما بالا برود؛ جهان بینی نگاه به زندگی است و کمک به تغییر نگاه می کند همین تغییر نگاه باعث شد که من تخریب سیگار را بدانم و برای درمان اقدام‌کنم .عملکرد من‌ بسیار مهم است .

الهه مسافر نیکوتین : 
در جهان بینی مطالب با مدل ارائه شده که برای همه قابل فهم‌ باشد ؛ استادی که علم ‌دارد و مطالب را جوری ارائه می دهد که کسی متوجه نمی شود اون علم‌ نیست، استادی کارش درست است که  همه از علم‌ او بتوانند استفاده کنند و آموزش بگیرند .
جهان بینی علم رندگی کردن است؛ وقتی مطالب همراه با مدل است کمک به تصویر سازی می کند که درک ‌مطلب راحت شود .
هر چیزی از دو طریق اثبات می شود : ۱.فرمول ها و نظرات ۲.آمارگیری


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
شهلا جمعه 27 اردیبهشت 1398 12:38 ق.ظ
با تشکر از خانم اعظم راهنمای ویلیام وایت و به نکات خوبی برای آموزش بسیار برایم مفیدبود. از خانم سپیده از زحمات ممنونم.
مسافر سارا سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 12:38 ق.ظ
سلام و خداقوت ممنون از همگی بسیار عالی بود خدا قوت سپیده جان ممنون خانم جلالی به خاطر پاسخ های کامل و جامع شما
الهه مسافر نیکوتین دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 11:08 ب.ظ
بسیار لژیون ام و زنده و پور بار بود خداقوت و خسته نباشی ب خانم جلالی عزیزم
عذرا مسافر نیکوتین اهواز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 01:38 ب.ظ
با سلام و احترام خدمت خانم جلالی عزیز و دیگر دوستان مثل هر هفته عالی و آموزنده استفاده کرده چند بار خواندم هر بار تازگی خاص خودش را داشت خدا قوت به همه شما عزیزان و با تشکر فراوان از خانم سپیده عزیز.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 12:23 ب.ظ
سلام در این جلسه مطالب بیشتری از جهان بینی یاد گرفتم از استاد عزیزم ممنونم واز سپیده جون تشکر میکنم که تلاش زیادی برای سایت انجام میدن
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
دسته بندی مطالب ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic