ویلیام وایت همسفران http://wlw-h.mihanblog.com 2020-03-31T20:04:47+01:00 text/html 2020-03-31T05:24:41+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده دانایی دانایی موثر ،سواد http://wlw-h.mihanblog.com/post/460 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <b>اگر من به نقطه‌ای برسم که دچار منیت شوم و خودم را بالاتر از همه بدانم از باقی آموزش‌ها محروم می‌شوم دیگر آمادگی برای تفکر کردن نخواهم داشت، استاد امین به‌صورت خیلی ساده گفتند: کسی که بخشنده است به مرحله دانایی رسیده است.</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2849%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2020-03-24T04:18:45+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده چهارمین جلسه کارگاه آموزشی مجازی با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود http://wlw-h.mihanblog.com/post/459 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; <span style="font-size:13px;">ما در کنگره یاد گرفته‌ایم که همه فعالیت‌های روحی، روانی، جسمی و اندیشه در ما مربوط به سیستم ایکس است</span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;"><br></span></font></b></div><div align="center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2848%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></span></div><div align="center"><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"></span></span></div> text/html 2020-03-18T16:11:16+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده آفت دهان و آدامس نیکوتین http://wlw-h.mihanblog.com/post/458 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام عشق الهی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ma15_resizer_15845483854270.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-16T16:04:56+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده سومین کارگاه آموزشی مجازی لژیون ویلیام وایت همسفران،چگونگی استفاده از فضای مجازی http://wlw-h.mihanblog.com/post/457 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size:13px;"><span dir="RTL"><br></span></span></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size:13px;"><span dir="RTL">هر جا کنگره هست صفا، عشق و محبت هست، کنگره محدود به مکان نیست</span></span></b></font></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;"><span dir="RTL"><br></span></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;"><span dir="RTL"><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2847%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></font></b></div> text/html 2020-03-10T06:47:30+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده برداشت‌های ما باهم متفاوت است و گنج ما آن چیزی است که برداشت می‌کنیم http://wlw-h.mihanblog.com/post/456 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رمز و راز مهم هست ولی برداشت هم به‌ نوبه خودش مهم است و هر چه برداشت می‌کنیم باید همراه با تلاشی باشد که ما را به اصل حقیقت برساند.</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2846%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div> text/html 2020-03-02T17:31:45+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده وبگردی، ما نباید وحشت کنیم؛ خود وحشت ایجاد استرس می‌کند http://wlw-h.mihanblog.com/post/453 <p dir="RTL" style="text-align: center;"><font style="" size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc">به نام قدرت مطلق الله</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70);"><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 مخصوص&nbsp;<strong style="">لژیون پزشکان&nbsp; پارک طالقانی</strong>&nbsp;با استادی دکتر مسعود و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<strong style="">«کرونا و جلسه مشورتی»&nbsp;</strong>و اختیاری بود حضور اعضا لژیون به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا؛ روز جمعه مورخ 98/12/9 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70);"><br><font style="" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">جناب آقای مهندس بیان کردند: مهم نیست که میکروب یا ویروس وارد بشود؛ مهم این است که سیستم ایمنی بدن بتواند دفاع بکند. بتواند حریف آن بشود. در حدود ده میلیارد سرباز در بدن ما تولید می‌شود مثل مکروفاژها و ضد میکروب و ضدویروس و ... باید سیستم ایمنی بدن بتواند کار کند؛ و ما از اول در کنگره 60 سعی کردیم روی بچه‌ها همین کار را انجام بدهیم؛ سیستم ایمنی افراد را قوی بکنیم. روی ورزش آن‌ها خیلی تکیه کردیم، روی روش درمان آن‌ها که به‌گونه‌ای عمل بکنیم که شوک فیزیولوژی وارد نکند. تمام روش‌های درمانی که انجام می‌گیرد، چه سیستم‌های موجود، چه پزشکی و چه غیرپزشکی، اگر فرد به قطع مصرف برسد به همه یک شوک فیزیولوژیک وارد می‌کند؛ و سیستم ایمنی بدن را مختل می‌کند و افرادی که مواد خود را یک‌دفعه ترک می‌کنند؛ این‌ها مستعد گرفتن انواع و اقسام بیماری‌ها هستند؛ و در مقابل سکته‌ها مقاومت ندارند. اکثراً کوچک‌ترین سکته در آن‌ها منجر به مرگ می‌شود؛ در آن‌ها سیستم ایمنی تخریب‌شده است. ولی در بچه‌های کنگره 60، با متدی که ما انجام دادیم با روش&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">D.S.T</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;و داروی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">OT</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;سیستم ایمنی را کاملاً بازسازی کرده. حتی کسی که اعتیاد ندارد ما داریم سیستم ایمنی او را درست می‌کنیم. سیستم ایمنی بدن او خودش حریف بیماری می‌شود. این کار را از اول انجام دادیم با متد&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">D.S.T</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">. برای همین بچه‌های کنگره 60 خیلی کمتر از دیگران مریض می‌شوند چون سیستم ایمنی آن‌ها تقویت شده است.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/9939/pezashkan/1398.12.9/1.jpg" style="border: none;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span></font></p> text/html 2020-03-02T16:07:21+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده اولین‌گارگاه لژیون‌مجازی، ترس بازدارنده و ترس نگهدارنده http://wlw-h.mihanblog.com/post/452 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در اولین کارگاه آموزشی مجازی لژیون ویلیام وایت همسفران، همسفر جلالی بیان کردند: این سفر، سفری است از ظلمت به نور از نادانی به دانایی از ترس به شجاعت از کفر به ایمان و از قهر به مهر و ...</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2845%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2020-02-26T16:59:06+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده وبگردی،حضور دیده بان تحقیقات کنگره 60 در نمایندگی پرستار http://wlw-h.mihanblog.com/post/451 <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);">جهاردهمین جلسه از دوره سی و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی پرستار</span><font style="text-align: right;"><span style="line-height: 19.5px;"><font color="#222222">&nbsp;به استادی دیده بان محترم آقای علی خدامی</font></span></font><font style="text-align: right;"><span style="line-height: 19.5px;"><font color="#222222">، نگهبانی مسافر اسد و دبیری&nbsp; مسافر مرتضی&nbsp;</font></span></font><font style="text-align: right;"><span style="line-height: 19.5px;"><font color="#222222">بادستور جلسه&nbsp;&nbsp;<b>درختکاری</b></font></span></font><b>&nbsp;</b>&nbsp;<span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);">روز ‌‌شنبه</span><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp; 3 اسفند ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></span></span></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;" align="center"> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;" align="center"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><img alt="" src="https://up.c60.ir/repository/59587/98/12/03/miz.JPG" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></span></div> text/html 2020-02-25T11:17:05+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده مشارکت مکتوب در باب دستورجلسه درختکاری http://wlw-h.mihanblog.com/post/450 <div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در کنگره افراد با عشق و محبت خالصانه و بی توقع به ما کمک کردند تا ما دوباره رشد کنیم دوباره زنده شویم و درمان شویم .</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/do4p_resizer_15826324402210.jpg" alt=""></b></font></div> text/html 2020-02-24T06:12:05+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده من‌به آدامس نیکوتین که داروی درمان است عشق می ورزم http://wlw-h.mihanblog.com/post/449 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>به نام عشق الهی سلام به دوستانی که دلنوشته ام را می خوانند می خواهم یک داستان کوتاهی از تجربه خوردن آدامس نیکوتین در شروع درمانم که در حال سازگاری هم هستم برای شما دوستان بگویم و یک پیام برای دوستانی که هنوز سفر نیکوتین را شروع نکرده اند.</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/sr87_resizer_15825251565150.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-02-23T12:26:18+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده وبگردی، جلسه هماهنگی کمک راهنماها http://wlw-h.mihanblog.com/post/448 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1; text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#222222"><br></font></div><div style="font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#222222">جلسه هماهنگی با حضور اسیستانت، کمک راهنماها و مرزبانان مورخه 98/11/29 با دستور جلسه: </font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#ff0000">سیگار</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#222222">با استادی </font><font color="#ff0000"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">دستیار محترم دیده بان&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">خانم اعظم جلالی</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</font></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#222222">نگهبانی</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#ff0000"><font color="#222222">&nbsp;</font>کمک راهنما خانم زهره</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#222222">&nbsp;و دبیری&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;" color="#ff0000">کمک راهنما خانم سمیه</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font><font color="#222222">ساعت 14 آغاز به کار کرد.</font></font></div><div style="font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#222222"><br></font></font></div><div style="font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><br><div style="text-align: center; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 20px; widows: 1;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img src="http://uupload.ir/files/uvs8_136.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div> text/html 2020-02-23T09:13:54+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده در اخر امر امر اول اجرا می شود http://wlw-h.mihanblog.com/post/447 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k5e_resizer_15824503745650.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-22T16:06:06+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت همسفران (درختکاری) http://wlw-h.mihanblog.com/post/445 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span style="font-size:13px;">برای جبران خسارت‌هایی که ما با مصرف سیگار و قلیان به طبیعت، خودمان و خانواده‌مان وارد کرده‌ایم می‌توانیم با کاشت درخت و نگهداری از آن جبران کنیم.</span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;"><br></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59094/veblag%201/500%20%2844%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></b></div> text/html 2020-02-19T17:15:09+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده وبگردی، قلیان، ذره‌ذره جسم را به نابودی می‌کشاند http://wlw-h.mihanblog.com/post/444 <div align="center"><p class="MsoNormal" style="line-height: normal;" align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span dir="RTL" lang="AR-SA">به نام عشق الهی</span></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal;"><img src="http://www.upsara.com/images/5rtq_hzasw9e3r0djacu06nyh.jpg" alt="Gerelateerde afbeelding"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal;"><br></p></div> text/html 2020-02-18T06:59:20+01:00 wlw-h.mihanblog.com همسفر سپیده رهجو باید فرمانبردار باشد http://wlw-h.mihanblog.com/post/443 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>&nbsp;راهنما عاشقانه و بی صبرانه منتظر رهایی رهجو در طول سفر است ممکن است</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1f9m_resizer_15820093653090.jpg" alt=""></div>